Stożek rotatorów i rotacja ramienia

W skład stożka rotatorów wchodzą mięśnie podłopatkowy, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i mięsień obły mniejszy. Mięśnie te wzmacniają i zwiększają stabilność stawu barkowego. Działają one również indiwidualnie, poruszając kość ramienną.

Mięsień podłopatkowy jest jednym z czterech krótkich mięśni określanych wspólnie stożkiem rotatorów, które łączą się i wzmacniają torebkę stawową. Ponadto wpychają głowę kości ramiennej w panewkę stawową, zwiększając kontakt elementów kostnych między sobą. Jest to jeden z najważniejszych elementów stabilności stawu ramiennego. Inne mięśnie tej grupy to podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy i obły mniejszy. Mięśnie te są przyczepione do guzka większego kości ramiennej z trzech stron. Mięsień podgrzebieniowy i obły mniejszy wraz z tylnymi włóknami mięśnia naramiennego obracają ramię w bok w stawie ramiennym.

Stożkek rotatorów

Uraz stożka rotatorów prowadzi do wieku komplikacji w życiu codziennym, ponieważ dochodzi do utraty stabilności kości ramiennej w stawie ramiennym. Wyzwaniem dla fizjoterapeutów jest przywrócenie sprawności w stawie ramiennym. Dobór leczenia musi być zawsze poprzedzony wywiadem i sprawdzeniem zakresu ruchu, siły mięśniowej i testami. Czasami pacjent musi poddać się operacji jeżeli doszło do znacznego naderwania lub całkowitego zerwania któregoś z mięśni stożka rotatorów.

Zapraszam do komentowania posta.