Refundacja prywatnej rehabilitacji.

Ubezpieczycielom trudniej będzie zakwestionować pokrycie kosztów prywatnej rehabilitacji po wypadku. Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do wyroku z maja, o które wnioskował Rzecznik Finansowy.

Przedstawiciel tej instytucji, Marcin Jaworski wyjaśnia, że rehabilitacja w publicznej służbie zdrowia bywa trudno dostępna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a ubezpieczyciele kwestionowali konieczność korzystania z prywatnych placówek. Do tej pory to poszkodowani musieli udowadniać, że w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej nie byliby leczeni odpowiednio szybko i skutecznie. Teraz to ubezpieczyciel będzie musiał wykazać, ze poszkodowani mogli skutecznie leczyć się w państwowych placówkach.

Rzecznik Finansowy wystąpił o opinię Sądu Najwyższego, ponieważ orzeczenia innych sędziów w różnych sprawach były rozbieżne. Jak dodaje Marcin Jaworski, uchwała poprawia pozycję ubezpieczonych. Osoby, którym towarzystwa odmówiły pokrycia kosztów rehabilitacji w przeszłości, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami. W niektórych przypadkach roszczenia przedawniają się po 20 latach.

Jak informuje instytucja, poszkodowany ma też prawo do ubiegania się o zaliczkę na pokrycie kosztów leczenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sąd Najwyższy ogłosił uchwałę w tej sprawie 19 maja tego roku. Uzasadnienie do niej, według informacji Rzecznika Finansowego, opublikował wczoraj.

źródło:http://inwestycje.pl/rynek_zdrowia/Sad-Najwyzszy-o-refundacji-prywatnej-rehabilitacji;286755;0.html