Prądy Kotza

Prądy Kotza zbudowane są w oparciu o sinusoidę o częstotliwość 2,5kHz. Prąd Kotza to prąd bipolarny. Podnośna ta jest zmodulowana prostokątem o częstotliwości ustawianej w zakresie od 5Hz do 100Hz. Na to nałożone są programy treningowe modulacji oznaczane często jako PTn. Modulacja prostokątem oznacza, że zbocza „paczek" są tak szybkie jak wypełniająca je sinusoida.

Oddziaływanie i zastosowanie

 Prądy średniej częstotliwości słabiej oddziałują na receptory czuciowe skóry aniżeli np. prądy niskiej częstotliwości. Daje to możliwość ustawienia większej wartości amplitudy i uzyskania pełniejszego skurczu mięśnia.  Prądy średniej częstotliwości wnikają głębiej w tkankę w związku z jej częściowo pojemnościowym charakterem.  Prąd średniej częstotliwości ciągły powoduje stały skurcz mięśnia. Stały skurcz doprowadza do upośledzenia ukrwienia i bólu mięśnia.  Aby uzyskać efekt terapeutyczny (gimnastykę) trzeba stosować modulację.

Prądy Kotza stosuje się:

  • Przy zanikach mięśniowych z unieruchomienia
  • Przy treningu mięśniowym
  • Do stymulacja mięśni
  • Do wspomagania treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśniowego
  • W celu poprawa metabolizmu, obniżenie napięcia mięśniowego

Sposób przeprowadzania zabiegu:

W związku z bipolarnym charakterem tego prądu nie ma konieczności dbania o chemiczną czystość elektrod. Podkłady stosuje się w celu zapewnienia lepszego przylegania elektrod i z przyczyn higienicznych.

Podsumowanie

Prądy Kotza stosowane są wyłącznie do terapii mięśni zdrowych. Wywołują one silne skurcze mięśni. Wpływają na zwiększenie wytrzymałości i siły mięśni. Budują również odpowiednie napięcie mięśni. Prawidłowo wykonany zabieg jest całkowicie bezpieczny. Prądy Kotza dostępne są w Gabinecie Fizjoterapii w Grudziądzu. Początkowo były one wykorzystywane jako element treningu sportowców, ze względu na osiągany efekt zwiększenia siły mięśni i przyrostu masy mięśniowej.

Loading...