Lekarz rodzinny zajmie się rehabilitacją.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej spotkali się w sobotę na konferencji pod hasłem „Rola lekarza rodzinnego w opiece koordynowanej”. Jakie zmiany czekają lekarzy rodzinnych w najbliższym czasie? Jedną z nich jest ta, że mają zająć się rehabilitacją.

 

Czym ma być opieka koordynowana? – zapytaliśmy p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacynę. Oto co nam odpowiedział: – Opieka koordynowana to dla mnie koordynacja poszczególnych etapów leczenia pomiędzy różnymi grupami lekarzami. W tym wypadku jest to koordynacja między lekarzami POZ a specjalistami i szpitalami. Teraz mamy sytuację taką, że przez wiele lat zakresy świadczeń się od siebie oddzielały.
Praktycznie nie ma współpracy między grupami świadczeniodawców. Chodzi o to, żeby wzmocnić rolę POZ przez przekazywanie części odpowiedzialności przez koordynowanie części zadań, właśnie przez lekarza POZ. Takim polem, gdzie chcemy w najbliższym czasie taki ruch zrobić, jest rehabilitacja ogólna. Chcemy ją przekazać do finansowania przez POZ. Będzie wykonywana w różnej formie, może POZ tworzyć własne zakłady rehabilitacyjne i realizować to bezpośrednio u siebie, a może też korzystać z świadczeń innych świadczeniodawców. Ale pieniądze będą do dyspozycji lekarza POZ i podział tych funduszy będzie sprawiedliwy. Dostępność będzie dla wszystkich pacjentów. I to lekarz POZ będzie decydował, komu tego świadczenia udzielić. Natomiast rehabilitacja szpitalna, specjalistyczna będzie mogła zająć się tymi pacjentami, którzy wymagają specjalistycznych świadczeń ze strony rehabilitacja. Ta ogólna rehabilitacja, która jest dziś przyczyną kolejek w zakładach rehabilitacji, przesunie się w sposób naturalny w stronę POZ.
Kiedy to nastąpi? Marzę o tym, żeby te zmiany były do zrealizowania od stycznia 2017 roku. Trwają intensywne prace w ministerstwie, pomiędzy płatnikiem a lekarzami m.in. Porozumieniem Zielonogórskim. Prace nad pozostałymi zmianami w POZ też są prowadzone, ale nie są na takim etapie jak rehabilitacja. Nie wiem czy uda się od stycznia wprowadzić szersze zakresy – m.in. przypisanie do POZ funduszy na porady specjalistyczne. To już było na początku działania Kas Chorych, w kilku miejscach się to sprawdziło. I należy do tego powrócić. Dyrektor generalna Ministerstwa Zdrowia – Izabela Trojanowska – podkreśla, że minister powołał zespół roboczy, by wzmocnić rolę lekarzy rodzinnych. Nad czym pracuje? To powrót do myślenia z lat 90. – Lekarz POZ jako przewodnik dla pacjenta i koordynator systemu (widzenie całościowe pacjenta). Myślimy też o zmianie systemu finansowania lekarza POZ, przejście do modelu mieszanego, gdzie ważna jest zarówno jakość, jak i płatność za usługę. Konferencję zorganizowali: dyrektor lubuskiego NFZ, rektor UZ, wojewoda lubuski we współpracy z organizacjami zrzeszającymi lekarzy.

Źródło: Lekarz rodzinny zajmie się rehabilitacją – gazetalubuska.pl