Laseroterapia

Laseroterapia — reakcje fizyczne w tkance

Promieniowanie laserowe dostarczone do tkanki napotyka różnorodną strukturę poszczególnych warstw. W ten sposób jego oddziaływanie może się różnić. Część promieniowania zostaje odbita na granicy ośrodków i wraca pod tym samym kątem do ośrodka z którego pochodzi.

Odbiciu może ulec nawet 40-50% promieniowania. Zależy to zarówno od kąta padania (najmniejsze odbicie przy naświetlaniu pod kątem prostym), częstotliwości, struktury powierzchni, rodzaju tkanki, ukrwienia, pigmentacji itp. Część energii, która nie ulegnie odbiciu wnika w tkankę i ulega rozproszeniu, jest pochłaniana i transmitowana do kolejnych warstw tkanki (efekt domina).

 

Głębokość penetracji w tkance zależy od obecności melatoniny, wody, naczyń krwionośnych oraz hemoglobiny, a także kolagenu, który rozprasza światło.

Głębokość wnikania światła lasera w tkankę wynosi od kilku do kilkudziesięciu milimetrów i jest zależna od długości fali, mocy lasera oraz od pochłaniania w poszczególnych warstwach tkanki.

 

Głębokość penetracji wynosi 1-20 mm dla ultrafioletu; 10-50 mm dla podczerwieni. Na podstawie badań klinicznych ustalono, że najgłębiej penetrującą długością fali jest 820-840nm (penetracji nawet do 60 mm). Energia dostarczona do sąsiednich warstw tkanki spada eksponencjalnie i głębokość na której energia osiąga 50% wartości znamionowej jest połówkową głębokością wnikania.

Oddziaływanie biologiczne lasera

Biologiczny efekt wywołany w tkankach przez światło lasera zależy od poziomu użytej mocy. Lasery niskiej i średniej mocy wywołują zmiany głównie na poziomie komórkowym.

Lasery niskiej i średniej mocy nie powodują niszczącego oddziaływania termicznego.

Mechanizmy oddziaływania laserów niskiej i średniej mocy na organizmy żywe nie zostały jeszcze w pełni zrozumiane i w chwili obecnej nadal pozostają przedmiotem badań. Wiadomo, że jest to oddziaływanie stymulujące, które nie występuje w naturze.

Jedna z hipotez głosi, że absorpcja kwantu energii przez pewne składniki komórki powoduje zmiany w jej metabolizmie.

Badania na poziomie komórkowym donoszą:

 • Wzrost poziomu ATP
 • Stymulacja syntezy białek w tym kolagenu
 • Zmiany w strukturze i funkcjach błon biologicznych
 • Zwiększenie aktywności pewnych enzymów i prostaglandyn
 • Modulację procesów immunologicznych
 • Efekt fagocytozy
 • Zwiększoną ruchomość i reproduktywność komórek

Laseroterapia jest stosowana w wielu dziedzinach

 • Medycynie sportowej
 • Ortopedii
 • Reumatologii
 • Neurologii
 • Dermatologii
 • Stomatologii

Wskazania

Wskazania zawierają

 • Rany i blizny pooperacyjne
 • Wrzody i blizny po przeszczepie
 • Różne choroby układu mięśniowo-szkieletowego
 • Choroby skóry
 • Reumatyzm i stany zapalne

Przeciwwskazania

Do przeciwskazań należą

 • Choroba nowotworowa do 5 lat od wyleczenia
 • Ciąża
 • Obecność implantów elektronicznych
 • Ostre infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze
 • Gorączka i ogólne osłabienie organizmu
 • Epilepsja
 • Alergia na światło
 • Nadczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • Nieustabilizowana cukrzyca
 • Zmiany skórne nieokreślonego pochodzenia
Loading...