Prądy Diadynamiczne

Parametry i rodzaj przebiegu

Prądy diadynamiczne zbudowane są w oparciu o sinusoidę 50Hz. Stosowanych jest kilka rodzajów prądów diadymicznych różniących się kształtem i porządkiem występowania połówek sinusoidy.
Są to:

Rodzaj prądu Kształt przebiegu
MF Górne połówki sinusoidy o częstotliwości 50Hz
DF Górne i odwrócone (wyprostowane) dolne połówki sinusoid 50Hz
RS 1s przebiegu DF i 1 sekunda przerwy
CP 1s przebiegu MF i 1 sekunda przebiegu DF
LP Przebieg DF przy czym co druga połówka o amplitudzie szczytowej obwiedzionej półsinusoidą o okresie 10s, później przez 10s MF
MM Przez 10s przebieg MF obwiedziony półsinusoidą o okresie 10s i później przerwa 10s

Prądy diadynamiczne są prądami unipolarnymi, co więcej jeszcze do niedawna występowały z nałożoną tzw. bazą – tzn. wstępną polaryzacją prądem stałym. Obecnie ze względu na przeprowadzone badania, które nie potwierdziły skuteczności tego rozwiązania, wycofano się ze stosowania bazy.

Oddziaływanie i zastosowanie

Oddziaływanie prądów diadynamicznych:

  • działanie przeciwbólowe
  • pobudzają ukrwienie
  • poprawiają trofikę tkanek
  • wpływają na zmianę pobudliwości tkanki mięśniowej

Działanie przeciwbólowe prądów diadynamicznych możemy również rozpatrywać jako zgodnie z teorią bramki kontrolnej.  Kolejnym czynnikiem o działaniu przeciwbólowym jest stymulacja wyzwalania endorfin. Działanie przeciwbólowe mają szczególnie przebiegi DF, CP i LP. W leczeniu zespołów bólowych zaleca się sekwencję:

DF 2 min – MF 1 min – CP lub LP do końca zabiegu 8 min

Prądy diadynamiczne wywołują również silną reakcję naczyniową w postaci przekrwienia. Czynnik ten jest istotny przy leczeniu stanów pourazowych i zaburzeń krążenia obwodowego. Mechanizmem reakcji naczyniowej jest stymulacja zakończeń nerwowych. W celu wywołania reakcji naczyniowej również używa się sekwencji:

DF 2 min – MF 1 min – CP lub LP do końca zabiegu 8 min

Prądy diadynamiczne wpływają również na zmianę pobudliwości tkanki mięśniowej. Prąd MF (o częstotliwości 50Hz) powoduje wzmożenie napięcia mięśniowego. Prąd DF (o częstotliwości 100Hz) powoduje obniżenie napięcia mięśni. Stosując naprzemiennie MF i DF uzyskujemy izometryczną gimnastykę mięśnia co owocuje:

  • Zmniejszeniem napięcia mięśnia
  • Przekrwienie mięśnia

Wnioski:
Taka sekwencja to nic innego jak tylko CP. Podobne do niego jest LP i daje podobne rezultaty.
Prądy diadynamiczne stosowane segmentarnie mogą oddziaływać na tkanki odległe od miejsca poddanego terapii.

Sposób przeprowadzania zabiegu

Działanie przeciwbólowe prądów diadynamicznych opiera się o określenie granicy przy której przepływ prądu jest już bolesny. Obniżając wartość prądu do poziomu poniżej progu bólu i przeprowadzając zaledwie 30s zabieg uzyskujemy efekt podniesienia progu bólu. Seria zabiegów może przynieść efekt obniżenia dolegliwości trwający nawet do kilkunastu dni. Zabiegi są szczególnie skuteczne gdy mamy do czynienia z bólem niezbyt silnym, ale uciążliwym w związku z przewlekłością.

Przy przeprowadzaniu zabiegu z użyciem prądów diadynamicznych należy pamiętać cały czas, że są to prądy unipolarne. Powoduje to konieczność zarówno dbania o czystość elektrod i podkładów jak i potrzebę kontroli wartości prądu aby nie spowodować oparzeń pod elektrodami.

Prądy diadynamiczne zbudowane są w oparciu o niską częstotliwość przebiegu co owocuje niestety płytkim wnikaniem w tkankę w przypadku gdy elektrody ułożone są obok siebie.

Loading...