Ultradźwięki

Co to są ultradźwięki w ujęciu ogólnym 

Ultradźwięki to fale mechaniczne o częstotliwości powyżej 16kHz (20kHz). W fizykoterapii pracuje się na dużo wyższych częstotliwościach są to 1MHz i 3MHz. Fala mechaniczna ze względu na swoje własności fizyczne przenosi się na kolejne ośrodki. Fale dzielimy na poprzeczne i podłużne.  Na granicy ośrodków (substancji o różnych gęstościach następuje podział energii. Część energii się odbija, część jest pochłaniana, a pozostała część przechodzi do kolejnego ośrodka. W ośrodku niesprężystym zachodzi absorpcja. To czy ośrodek jest sprężysty czy też niesprężysty zależy od częstotliwości fali. Ośrodek sprężysty taki jak guma w przypadku częstotliwości rzędu 1MHz i więcej staje się niesprężystym i pochłania energię fali. Kolejnym przykładem ośrodka niesprężystego jest korek. Znane nam z życia codziennego zastosowanie ultradźwięków to np. echosonda. Prędkość rozchodzenia się fali mechanicznej w tkance to 1500m/s.

Ultradźwięki z punktu widzenia zjawisk fizycznych

Fale mechaniczne podlegają odbiciu i absorpcji i transmisji. Poszczególne wartości (ilości energii) zależą od parametrów (materiału ośrodka). W odniesieniu do interesujących nas zastosowań odbicie całkowite następuje w układzie czoło/powietrze.

W wyniku zjawiska absorpcji powstaje ciepło. Zjawisko odbicia może potęgować efekt absorpcji gdyż można „uwięzić" falę w jakiejś warstwie.

Fale o większej częstotliwości docierają płycej, o mniejszej głębiej.

Wg Wiedau przy dawce 2W/cm2 i f=800kHz zasięg fali w tkance wynosi 8cm, a głębokość połówkowa (głębokość na jakiej energia spada o połowę) 3 cm.

Wpływ ultradźwięków na organizm ludzki

Oddziaływanie mechaniczne

Działanie mechaniczne ultradźwięków to zmiana pierwotna. Fala wnika w tkankę i wychyla cząsteczki. Jest to coś na podobieństwo masażu. Stąd wzięła się nazwa „wewnętrzny masaż tkankowy". Jest to oczywiście inna forma masażu aniżeli masaż manualny, gdyż częstotliwości „masażu" inne więc efekt też jest inny. Posługując się stwierdzeniem plastycznym ultradźwięki „rozmiękczają" tkanki. Mamy na to pewne przykłady medyczne. Terapię ultradźwiękową stosujemy aby np. zmienić strukturę blizny, ścięgna itd.

Oddziaływanie termiczne

Działanie termiczne ultradźwięków to zmiana pierwotna. Absorpcja w tkankach powoduje wydzielanie ciepła. Mięśnie przenoszą falę mechaniczną, a kości ją absorbują.

Tabela współczynników absorpcji w różnych tkankach:

Tkanka 1MHz 3MHz
Tłuszczowa 0,14 0,42
Nerwowa 0,20 0,6
Mięśniowa (aplikacja podłużna) 0,76 2,28
Mięśniowa (aplikacja poprzeczna) 0,28 0,84
Chrzęstna 1,16 3,48
Kostna 3,22 b.d.

 

 Wartości współczynników świadczą o:

 • Dużej absorpcji w kościach
 • Dużej absorpcji w tkance chrzęstnej (UD aplikowane przez mięśnie rozgrzewają stawy)
 • Małej absorpcji w mięśniach
 • Małej absorpcji w tkance nerwowej (wyraźna granica ośrodków więc jest oddziaływanie)
 • Małej absorpcji w tkance tłuszczowej (gruba warstwa tkanki tłuszczowej nie jest ograniczeniem)

W przypadku gdy ze względu na zjawisko odbicia fala ultradźwiękowa zostanie "uwięziona" pomiędzy okostną, a kością możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem ścinania. Przy okazji tego zjawiska fala zmienia się z poprzecznej w podłużną i może doprowadzić do niekorzystnych konsekwencji, a mianowicie uszkodzenia styku okostna/kość. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu zabiegów w okolicy kości. W takim przypadku pracujemy na mniejszych dawkach lub korzystamy z trybu impulsowego.

Oddziaływanie chemiczne

Ultradźwięki pobudzają reakcje chemiczne w organizmie. Można to zobrazować – jako potrząsanie probówką ze zmieszanymi substancjami chemicznymi w celu przyspieszenia reakcji.

Działanie biologiczne

Ultradźwięki powodują zwiększenie przenikalności błon komórkowych. Ułatwia to transport płynów i składników odżywczych do tkanek.

Wpływ ultradźwięków — reakcje wtórne

Ultradźwięki oddziałują na zakończenia nerwowe i w ten sposób stymulują układ współczulny. Ma to korzystny wpływ na serce, ciśnienie tętnicze, układ oddechowy itd.

Oddziaływanie ultradźwięków na organizm ludzki — podsumowanie

W wyniku połączenia efektów oddziaływania wszystkich opisanych powyżej zjawisk ultradźwięki mają następujące oddziaływanie na organizm ludzki:

 • przeciwbólowe
 • zwiększające ukrwienie tkanek
 • zmniejszające napięcie mięśni
 • zwiększające rozciągliwość tkanki łącznej (blizny, stany po urazach mięśni i torebek stawowych)
 • przyspieszają gojenie ran

Refundacja prywatnej rehabilitacji.

Ubezpieczycielom trudniej będzie zakwestionować pokrycie kosztów prywatnej rehabilitacji po wypadku. Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do wyroku z maja, o które wnioskował Rzecznik Finansowy.

Przedstawiciel tej instytucji, Marcin Jaworski wyjaśnia, że rehabilitacja w publicznej służbie zdrowia bywa trudno dostępna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a ubezpieczyciele kwestionowali konieczność korzystania z prywatnych placówek. Do tej pory to poszkodowani musieli udowadniać, że w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej nie byliby leczeni odpowiednio szybko i skutecznie. Teraz to ubezpieczyciel będzie musiał wykazać, ze poszkodowani mogli skutecznie leczyć się w państwowych placówkach.

Rzecznik Finansowy wystąpił o opinię Sądu Najwyższego, ponieważ orzeczenia innych sędziów w różnych sprawach były rozbieżne. Jak dodaje Marcin Jaworski, uchwała poprawia pozycję ubezpieczonych. Osoby, którym towarzystwa odmówiły pokrycia kosztów rehabilitacji w przeszłości, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami. W niektórych przypadkach roszczenia przedawniają się po 20 latach.

Jak informuje instytucja, poszkodowany ma też prawo do ubiegania się o zaliczkę na pokrycie kosztów leczenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sąd Najwyższy ogłosił uchwałę w tej sprawie 19 maja tego roku. Uzasadnienie do niej, według informacji Rzecznika Finansowego, opublikował wczoraj.

źródło:http://inwestycje.pl/rynek_zdrowia/Sad-Najwyzszy-o-refundacji-prywatnej-rehabilitacji;286755;0.html

Co zmieni nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty?

Dotychczas działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy. Zmienia to ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która wchodzi dziś (31 maja) w życie. Pacjent będzie w końcu mógł sprawdzić, jakie wykształcenie ma osoba, która przywracająca sprawność ruchową – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Do tej pory potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji fizjoterapeuty było wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ – zauważa DGP.

Wchodząca w życie ustawa ustala m.in. zakres wymaganych kompetencji, a także wprowadza dla kolejnych osób wchodzących do zawodu konieczność zdania państwowego egzaminu.

Pacjent, jeśli np. ma od dawna rozpoznaną chorobę chroniczną, nie będzie musiał (teoretycznie) za każdym razem mieć skierowania od lekarza, by skorzystać z fizjoterapii.

Wcześniej nie było to uregulowane – chory korzystający z zabiegów fizjoterapeutycznych finansowanych przez NFZ musiał mieć skierowanie, a jesli rehabilitował się prywatnie, już nie.

Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i kierownik Zespołu Fizjoterapii w II Klinice Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako największy sukces wprowadzonych zmian wymienia powołanie samorządu zawodowego, który prowadzić będzie rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Pacjent będzie mógł w nim sprawdzić wykształcenie i podstawowe kompetencje fizjoterapeuty.

Jeśli ktoś podszyje się pod fizjoterapeutę, grozić mu będzie nawet rok więzienia.

Więcej: www.gazetaprawna.pl

#optimalbalance #fizjoterapia #rehabilitacja

Bieg rotariański w Grudziądzu.

Witam.
Dzisiaj odbył się doroczny, XVIII Piknik Rotariański na terenie karczmy Czarci Młyn przy ulicy Chełmińskiej 208. Bieg zaczął się o godzinie 10.00 a festyn dla sympatyków klubu o godzinie 11. Na festynie pojawili się oprócz biegaczy rodzice z dziećmi, dla których było przygotowanych mnóstwo atrakcji. Dochód jak co roku został przeznaczony na roczne stypendium dla najzdolniejszego absolwenta grudziądzkich szkół, któremu pomoże ono rozpocząć studia. Ja również uczestniczyłem w przygotowaniu biegaczy do startu. Wykonywałem masaże kończyn dolnych i oklejałem taśmami do kinesiotapingu. Gratuluję organizatorom, biegaczom oraz ludziom dobrej woli wspierających tą szlachetną idee. Mam nadzieję że zobaczymy się wszyscy w przyszłym roku. Zapraszam na fotorelację z festynu.
‪#‎optimalbalance‬ ‪#‎biegrotariański‬ ‪#‎fizjoterapia‬

rel=”lightbox”

Lekarz rodzinny zajmie się rehabilitacją.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej spotkali się w sobotę na konferencji pod hasłem „Rola lekarza rodzinnego w opiece koordynowanej”. Jakie zmiany czekają lekarzy rodzinnych w najbliższym czasie? Jedną z nich jest ta, że mają zająć się rehabilitacją.

 

Czym ma być opieka koordynowana? – zapytaliśmy p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacynę. Oto co nam odpowiedział: – Opieka koordynowana to dla mnie koordynacja poszczególnych etapów leczenia pomiędzy różnymi grupami lekarzami. W tym wypadku jest to koordynacja między lekarzami POZ a specjalistami i szpitalami. Teraz mamy sytuację taką, że przez wiele lat zakresy świadczeń się od siebie oddzielały.
Praktycznie nie ma współpracy między grupami świadczeniodawców. Chodzi o to, żeby wzmocnić rolę POZ przez przekazywanie części odpowiedzialności przez koordynowanie części zadań, właśnie przez lekarza POZ. Takim polem, gdzie chcemy w najbliższym czasie taki ruch zrobić, jest rehabilitacja ogólna. Chcemy ją przekazać do finansowania przez POZ. Będzie wykonywana w różnej formie, może POZ tworzyć własne zakłady rehabilitacyjne i realizować to bezpośrednio u siebie, a może też korzystać z świadczeń innych świadczeniodawców. Ale pieniądze będą do dyspozycji lekarza POZ i podział tych funduszy będzie sprawiedliwy. Dostępność będzie dla wszystkich pacjentów. I to lekarz POZ będzie decydował, komu tego świadczenia udzielić. Natomiast rehabilitacja szpitalna, specjalistyczna będzie mogła zająć się tymi pacjentami, którzy wymagają specjalistycznych świadczeń ze strony rehabilitacja. Ta ogólna rehabilitacja, która jest dziś przyczyną kolejek w zakładach rehabilitacji, przesunie się w sposób naturalny w stronę POZ.
Kiedy to nastąpi? Marzę o tym, żeby te zmiany były do zrealizowania od stycznia 2017 roku. Trwają intensywne prace w ministerstwie, pomiędzy płatnikiem a lekarzami m.in. Porozumieniem Zielonogórskim. Prace nad pozostałymi zmianami w POZ też są prowadzone, ale nie są na takim etapie jak rehabilitacja. Nie wiem czy uda się od stycznia wprowadzić szersze zakresy – m.in. przypisanie do POZ funduszy na porady specjalistyczne. To już było na początku działania Kas Chorych, w kilku miejscach się to sprawdziło. I należy do tego powrócić. Dyrektor generalna Ministerstwa Zdrowia – Izabela Trojanowska – podkreśla, że minister powołał zespół roboczy, by wzmocnić rolę lekarzy rodzinnych. Nad czym pracuje? To powrót do myślenia z lat 90. – Lekarz POZ jako przewodnik dla pacjenta i koordynator systemu (widzenie całościowe pacjenta). Myślimy też o zmianie systemu finansowania lekarza POZ, przejście do modelu mieszanego, gdzie ważna jest zarówno jakość, jak i płatność za usługę. Konferencję zorganizowali: dyrektor lubuskiego NFZ, rektor UZ, wojewoda lubuski we współpracy z organizacjami zrzeszającymi lekarzy.

Źródło: Lekarz rodzinny zajmie się rehabilitacją – gazetalubuska.pl

Fizjoterapeuci zależni od lekarzy, ale za to z klauzulą sumienia.

Nawet lecząc się prywatnie za własne pieniądze, pacjent będzie musiał mieć lekarskie skierowanie na terapię. Tak wynika z kolejnego projektu nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który posłowie PiS złożyli właśnie w Sejmie. Fizjoterapeuci to grupa zawodowa, która na przepisy regulujące jej działalność czekała ponad ćwierć wieku. I doczekała się. Uchwalona w 2015 r. przez koalicję PO–PSL ustawa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994) ma wejść w życie 31 maja. Daje fizjoterapeutom większe możliwości działania – w pewnym zakresie także bez konieczności konsultacji z lekarzem.

To jednak według medyków oraz posłów PiS zagrożenie dla pacjentów. Dlatego ci ostatni najpierw złożyli w lutym projekt przesuwający wejście w życie przepisów o dwa lata (nie został jeszcze przyjęty). A teraz firmują inny – przygotowany w rzeczywistości w resorcie zdrowia – projekt, który przesunie wejście w życie ustawy o trzy miesiące i usunie jej kluczowe zapisy. Wprowadza też dodatkowe obostrzenia.

Chorych leczą lekarze.

PiS wychodzi z założenia, że fizjoterapia ma dotyczyć ludzi z problemami zdrowotnymi. A gdy ktoś takie ma, powinien być pod opieką lekarza. I jeśli ten uzna, że fizjoterapia jest potrzebna, wypisze na nią zlecenie. Posłowie podpisani pod projektem zwracają uwagę, że obecnie wystarczy krótki kurs, by móc prowadzić fizjoterapię pacjentów. Nie trzeba mieć nawet matury.

Dodatkowo eliminowaniu z rynku tych, którzy nie mają kompetencji, mają służyć zapisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób, które oferują fizjoterapię. Przewidziano m.in. działanie rzecznika oraz komisji odpowiedzialności zawodowej, które będą mogły zakazywać wykonywania zawodu albo nakładać kary pieniężne.

Źródło: Fizjoterapeuci zależni od lekarzy, ale za to z klauzulą sumienia – Styl życia – Gazeta Prawna – wiadomości, podatki, prawo, biznes i finanse

PIT 2015 Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych.

 Wydatki na rehabilitację i ułatwienie czynności życiowych mogą wpisać do PIT-ów.KtoFiskus nieco pomaga niepełnoprawnym i ich opiekunom. może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun. Niepełnosprawność potwierdzamy orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.Opiekunem niepełnosprawnego nazwiemy każdego, kto ma na utrzymaniu niepełnosprawnego: współmałżonka, dziecko własne lub przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, teściowych, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową.

Ważne! Opiekun będzie miał prawo do ulgi, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczą kwoty 9.120 zł.

Czy można odliczyć wszystkie wydatki związane z niepełnosprawnością?

Nie. Przepisy ściśle wymieniają rodzaje kosztów do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Należą do nich m.in.

 • wydatki na dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu do rehabilitacji
 • oraz ułatwiających czynności życiowe,
 • odpłatność za pobyt leczniczy w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna w celu dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne itp.

Z kolei zakup leków możemy uwzględnić w rozliczeniu tylko jeśli leki zostały wypisane osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę i wydaliśmy na nie więcej niż 100 zł w danym miesiącu.

W zeznaniu PIT odliczymy nadwyżkę powyżej 100 zł. Jeśli w danym miesiącu leki kosztowały mniej niż 100 zł – tej kwoty nie możemy wpisać do odliczenia.

Osoby niewidome odliczą np. opłacenie przewodników lub utrzymanie psa przewodnika osób niewidomych z I lub II grupą inwalidztwa. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł w ciągu roku.Dokumenty i limity Wysokość wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne należy udokumentować – fakturami, rachunkami, potwierdzeniami przelewów i innymi dokumentami. Ważne by wyraźnie wskazywały płatnika, odbiorcę i przedmiot zapłaty.Wyjątek stanowią wspomniane odliczenia na opłacenie przewodników lub utrzymanie psa przewodnika dla osoby niewidomej, dla osoby z niepełnosprawnością ruchową I grupy, a także wydatków na używanie samochodu osobowego do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wszystkie te odliczenia są limitowane do kwoty 2.280 zł. rocznie i nie jest przy nich wymagana dokumentacja wydatków, a jedynie inne dokumenty potwierdzające np. konieczność odbycia zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych (w przypadku kosztów samochodu) lub certyfikat psa przewodnika.

W jaki sposób odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wydatki na cele rehabilitacyjne nie obniżają samego podatku, ale pomniejszają dochód do opodatkowania. Oznacza to, że odliczamy ją od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Dane wpisujemy w załączniku PIT-O do zeznania rocznego PIT-37 lub PIT-36, a w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego do zeznania rocznego PIT-28 (ten ostatni możemy teraz jedynie skorygować, bo termin jego składania minął).Ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-ów 37 i 36 za 2015 rok jest poniedziałek 2 maja 2016 r.Jeśli złożymy PIT-y w terminie, ale nie zdążymy wpisać do nich wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną – możemy to jeszcze zrobić w korekcie PIT-u. Korektę można złożyć do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin złożenia PIT-u.

Źródło: PIT 2015 Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych. Jak skorzystać? – Wiadomości

Loading...