Anatomia stawu ramiennego

Staw ramienny jest największym stawem kończyny górnej.
Jest utworzony przez wydrążenie stwowe łopatki i głowę kości ramiennej. Stosunkowo mała i płytka panewka stawu jest pogłębiona przez obrąbek stawowy zbudowany z chrząstki włóknistej.

Duża głowa kości ramiennej stanowi prawie połowę kuli o średnicy około 25 mm. Staw ramienny jest stawem kulistym. Jako staw wieloosiowy ma nieskończoną liczbę osi, dookoła których mogą się odbywać ruchy we wszystkich kierunkach.

Staw ramienny - zakres ruchu

 

Ta rozmaitość ruchów i duży zasięg wymaga luźnej torebki stawowej. Przy ramieniu odwiedzionym do 45 stopni, nieco nawróconym i zgiętym ( uniesionym do przodu torebka stawowa jest równomiernie rozluźniona, natomiast w ruchu przywodzenia część górna torebki jest napięta zaś część dolna rozluźniona i tworzy fałd. Na łopatce torebka przyczepia się dokoła obrąbka stawowego, na kości ramiennej dokoła szyjki anatomicznej.

Na linii łączącej szczyty guzków kości ramiennej w torebce istnieje otwór, przez który do jamy stawuwchodzi ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego. Spłaszczone ścięgno biegnie do guzka nadpanewkowego łopatki, który leży wewnątrz torebki stawowej i na nim się przyczepia.

Niestosunek powierzchni stawowych i luźna torebka stawowa sprawiają, że łatwo następuje zwichnięcie stawu. Zabezpiecza staw jego sklepienie utworzone przez wyrostek barkowy i wyrostek kruczy oraz łączące je więzadło kruczo – barkowe.

Więzadło kruczo-ramienne przebiegając od dolnej powierzchni  wyrostka kruczego, wzmacnia torebkę stawową włączając się do w jej ścianę przednio – boczną. Ponieważ więzadło kończy się na obu guzkach kości ramiennej, przytrzymuje ono głowę kości ramiennej w stawie.

Na ścianie przedniej torebki stawowej przebiegają pasma więzadłowe, biegnące od obrąbka stawowego do guzka mniejszego. Są to więzadło obrąbkowo – ramienne, hamujące nadmierny obrót ramienia na zewnątrz.

W otoczniu stawu znajduje się kilka kaletek maziowych, z których część łączy się z jamą stawu. Leżą one w miejscach w których ścięgno czy mięsień przebiega nad kością, i chronią te narządy przed urazem ze strony kości.

Zasadnicze ruchy odbywają się w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poziomej. Są to ruchy zginania i prostowania do okoła osi poprzecznej, odwodzenie i przywodzenie dokoła osi strzałkowej, wreszccie ruchy obrotu na zewnątrz i do wewnątrz dokoła osi pionowej. Ruch kończyny po kole nosi nazwę ruchu obwodzenia i jest wynikiem kombinujących się ze sobą  ruchów zginania, odwodzenia, prostowania i przywodzenia.

Zapraszam do obejrzenia filmiku o anatomii stawu ramiennego.

Najczęstrzych uszkodzeń stawu ramiennego:

  • Złamania
  • Zwichnięcia
  • Niestabilność
  • Uszkodzenie pierścienia rotatorów.